Funkcjonariusze, którzy zostali zwolnieni ze służby, mając niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, na razie nie dostaną pieniędzy. I to mimo korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15).

Konieczna nowelizacja

Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego ma umożliwić nowelizacja ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.). Odpowiadając na pytanie DGP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśniło, że w resorcie trwają prace nad projektem. Będzie on dostępny po zakończeniu konsultacji międzyresortowych.
– Nic o tym nie wiemy. A przecież założenia do tak ważnych zmian dla funkcjonariuszy bezwzględnie powinny być konsultowane ze stroną społeczną – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
Komenda Główna Policji wyjaśnia, że niezwłocznie po ogłoszeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego zostały podjęte prace mające na celu jego wykonanie. Efektem jest projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji, który 2 listopada został przekazany do Departamentu Porządku Publicznego MSWiA. Dlaczego jest on tak ważny?
– Mamy sygnały z całej Polski, że policjanci zgłaszający się do swoich komend uzyskują sprzeczne odpowiedzi dotyczące prawa do ubiegania się o takie wypłaty. Niektórzy dowiadują się, że nie ma podstawy prawnej do jej otrzymania – tłumaczy Zdzisław Czarnecki, prezydent Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Czego dotyczy problem

Sędziowie TK uznali, że art. 115a ustawy o Policji jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Ustalał on wysokość ekwiwalentu pieniężnego za dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego w wymiarze 1/30 części miesięcznego uposażenia. Co to oznacza? Otóż policjanci otrzymywali tylko 73 proc. dziennego uposażenia za każdy dzień niewykorzystanego urlopu.
Po decyzji trybunału poszkodowani funkcjonariusze zaczęli występować o zapłatę zaległości. Okazało się, że wyrok TK to za mało. Nie wiadomo bowiem, jak ten jeden dzień służby ma być liczony. W innych formacjach mnożnik ten został określony na poziomie 1/21 lub 1/22. A w przypadku policjantów wielkość ta nie jest obecnie znana.
– Proponujemy, żeby wskaźnik wyniósł 1,21. – Ale nie znamy jeszcze szczegółów proponowanych rozwiązań, stąd też nie możemy stwierdzić, jak szeroki zakres obejmą zmiany i na jakim poziomie proponuje się ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego za dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lub dodatkowego – tłumaczy Zdzisław Czarnecki.
Funkcjonariusze mają nadzieję, że prace nad projektem ustawy zakończą się w pierwszym kwartale 2019 r.