Funkcjonariusze, którzy zostali zwolnieni ze służby, mając niewykorzystany urlop wypoczynkowy lub dodatkowy, na razie nie dostaną pieniędzy. I to mimo korzystnego dla nich wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 października 2018 r. (sygn. K 7/15).

Konieczna nowelizacja

Wypłatę ekwiwalentu pieniężnego ma umożliwić nowelizacja ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 ze zm.). Odpowiadając na pytanie DGP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wyjaśniło, że w resorcie trwają prace nad projektem. Będzie on dostępny po zakończeniu konsultacji międzyresortowych.
– Nic o tym nie wiemy. A przecież założenia do tak ważnych zmian dla funkcjonariuszy bezwzględnie powinny być konsultowane ze stroną społeczną – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.