W kancelarii premiera specjalnie powołany zespół doradców etycznych opracował dokument, w którym wskazuje członkom korpusu służby cywilnej, jak przestrzegać konstytucyjnej neutralności politycznej.
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) zastrzega, że wydane przez nią wskazówki to tylko wytyczne i nie są one wiążącym prawem. Przygotowała je, ponieważ przepisy dotyczące zachowania neutralności przez urzędników są różnorodne, a w dodatku milczą na temat mediów społecznościowych.

Etyka dla wszystkich