W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa łatwiej będzie zatrudnić urzędnika na zastępstwo. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada bowiem w takich przypadkach odejście od obowiązku przeprowadzania naboru zgodnie z ustawą o ARiMR.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska w agencji jest otwarta i konkurencyjna oraz odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ARMiR (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2137). Procedura obejmuje również nabory w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
Proces ten jest jednak długotrwały i trwa średnio 35 dni. W ocenie agencji jest to spore utrudnienie przy realizacji bieżących zadań. ARMiR zwraca też uwagę, że takie wyłanianie pracowników na zastępstwo bywa mało skuteczne. Dlatego w projekcie zapisano, aby w takich przypadkach nie było wymagane przeprowadzenie naboru w oparciu o przepisy ustawy.
Reklama
W ramach współpracy agencji z urzędami pracy problemem okazał się też wymóg składania przez ARMiR deklaracji zatrudnienia stażystów po zakończeniu praktyk. Obecne przepisy nie pozwalają na tego typu zobowiązania ze strony ARMiR. W konsekwencji ewentualne zatrudnienie takich osób musi być poprzedzone przeprowadzeniem otwartego naboru, na zasadach określonych w ustawie. Dlatego też, zgodnie z projektem, procedura taka nie będzie wymagana w przypadku nawiązania stosunku pracy na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która ukończyła staż w agencji.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach