Zawarcie kontraktu na czas określony trzeba uzasadnić, np. niepewnością zatrudniania. Jego rozwiązanie będzie wymagać uzasadnienia i konsultacji. Tak przewiduje projekt nowego kodeksu pracy.
Propozycje komisji kodyfikacyjnej, które trafiły już do resortu pracy, zakładają całkowite przemodelowanie obecnych zasad zatrudniania na czas określony. Projekt nowego k.p. przewiduje, że takie umowy mają mieć charakter kauzalny, tzn. będzie można je zawierać tylko w uzasadnionych przypadkach (k.p. wskaże dopuszczalne przyczyny ich podpisywania). Teraz można je zawierać w każdej sytuacji. Jednocześnie zatrudnieni na ich podstawie zyskają przywileje dotychczas zarezerwowane dla pracujących na stałe, w tym te ograniczające możliwość ich zwolnienia.
– Rozumiem cel takich zmian. Umowy terminowe mają dać możliwość zatrudniania np. jedynie do realizacji czasowego projektu. Ale w praktyce tak istotne przemodelowanie zasad ich zawierania może wyeliminować takie kontrakty z rynku – uważa Katarzyna Dulewicz, radca prawny i partner w kancelarii CMS Cameron McKenna.