statystyki

Poradnia kadrowa z 15 marca 2018: W jakich okolicznościach można zwolnić pracownika w czasie urlopu

autor: Maciej Ambroziewicz, Anna Borysewicz, Agata Godek15.03.2018, 09:37; Aktualizacja: 15.03.2018, 10:04
zwolnienie, praca

W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu pracownika?źródło: ShutterStock

● Czy wcześniejsze opuszczenie pracy ma wpływ na kwalifikację wypadku w drodze do domu

● Ilu pracowników służby bhp musi mieć firma zatrudniająca ponad 100 osób

● W jakich okolicznościach można rozwiązać umowę o pracę w czasie urlopu pracownika

● Kiedy trzeba uwzględnić wniosek o obniżenie wymiaru etatu

● Pracownik po zakończeniu zleconych mu zadań, ale jeszcze przed formalnym końcem zmiany roboczej, bez zgody przełożonego opuścił zakład pracy i udał się najkrótszą drogą do domu. Kiedy znajdował się już w pobliżu miejsca zamieszkania, został potrącony przez samochód. Czy takie zdarzenie należy uznać za wypadek w drodze z pracy do domu? Czy samowolne opuszczenie pracy ma na to wpływ?

Kluczową kwestią dla uznania danego zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest spełnienie przesłanek określonych w przepisach. Definicję takiego wypadku zawiera art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: u.e.r.), zgodnie z którym za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednocześnie uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, nawet jeśli droga została przerwana, ale tylko w przypadku, gdy było to życiowo uzasadnione i czas przerwy nie przekraczał granic potrzeby, a także wtedy, gdy droga, choć nie była najkrótsza, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Ponadto za drogę do pracy lub z pracy uważa się – oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu – również drogę do miejsca lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

3) zwykłego spożywania posiłków,

4) odbywania nauki lub studiów.

Opisane zdarzenie spełnia więc przesłanki wynikające z definicji wypadku przy pracy i za takie mogłoby zostać uznane. Ostateczną decyzję dotyczącą kwalifikacji prawnej powinna jednak podjąć osoba sporządzająca dokumentację powypadkową po przeanalizowaniu dokładnych okoliczności zdarzenia.

Okoliczności i przyczyny wypadku w drodze do pracy lub z pracy powinny zostać ustalone na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania. Jego przepisy obligują pracodawcę poszkodowanego pracownika do sporządzenia – po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, ale nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku – karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Dokument ten, na mocy art. 92 par. 1 pkt 2 kodeksu pracy (dalej: k.p.), stanowi podstawę do wypłaty pracownikowi 100 proc. wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Wynagrodzenie, a właściwie zasiłek chorobowy, zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.


Pozostało jeszcze 74% treści

2 dostępy do wydania cyfrowego DGP w cenie
9,80 zł Za pierwszy miesiąc.
Oferta autoodnawialna
PRENUMERATA 2020
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Dowiedz się więcej

Galerie

Polecane