Najwięcej zmian w przepisach imigracyjnych, które weszły w życie z początkiem 2018 r., dotyczyło procedury powierzania pracy cudzoziemcom z niektórych państw na podstawie oświadczeń pracodawców, rejestrowanych przez powiatowe urzędy pracy. Wielu przedsiębiorców obawiało się tych zmian.
Dotychczas bowiem procedura oświadczeniowa umożliwiała legalizację pracy cudzoziemców we w miarę krótkim terminie, co pozwalało pracodawcom elastycznie reagować, gdy zachodziła potrzeba szybkiego zatrudnienia dodatkowych pracowników zza wschodniej granicy. Obawy przedsiębiorców związane były przede wszystkich z wydłużeniem terminów rejestrowania oświadczeń, a także ze zwiększeniem liczby formalności i dokumentów niezbędnych w tej procedurze.
Choć zmiany są dość znaczne, to jednak z praktyki wynika, że nie powodują one znaczących utrudnień dla przedsiębiorców. Aby jednak procedura przebiegła gładko, warto poznać różnice między „starymi” i „nowymi” zasadami rejestrowania oświadczeń. Ich porównanie będzie przydatne zwłaszcza dla tych, którzy do tej pory nie mieli okazji przetestować nowych rozwiązań w praktyce, a byli przyzwyczajeni do starej procedury.