Członkowie korpusu służby cywilnej w anonimowych ankietach mają zdradzać, co, gdzie i jak robią w godzinach pracy ich koledzy i przełożeni.
Moi współpracownicy:
● przekręcają prawdę podczas rozmów z przełożonym,