W ostatni dzień weekendu sprzedaż będą mogły prowadzić tylko małe stacje paliw. Furtką do obchodzenia przepisów nie będą piekarnie. Tak rekomendują senatorowie.
Wypiekanie pieczywa lub produkcja wyrobów cukierniczych w centrach handlowych na pewno nie uzasadni otwierania tych placówek w niedziele. Nieczynne będą też duże sklepy na dworcach. To przykładowe poprawki do ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, jakie chcą wprowadzić senatorowie. Wczoraj uzyskały one akceptację połączonych komisji gospodarki narodowej i innowacyjności oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Większość proponowanych zmian dotyczy wyjątków od projektowanego zakazu.