Projekt zmian dotyczący dokumentacji pracowniczej spełnia oczekiwania przedsiębiorców. Problemem mogą okazać się akty wykonawcze do ustawy.Krótszy czas przechowywania dokumentów – 10 zamiast 50 lat, forma elektroniczna w miejsce stosu papierów – to główne zmiany przewidziane przez projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Jego pierwsze czytanie odbyło się w piątek w Sejmie.