Pracownik może okazjonalnie pracować z domu, ale regularna praca poza firmą przy komputerze jest telepracą i musi zostać uregulowana w umowie.

Pojawiły się ostatnio propozycje zmian w prawie, które przewidują możliwość pracy domowej - miałby ona dotyczyć wykonywania obowiązków poza siedzibą firmy, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, ale wyłącznie we własnym domu. Na takim rozwiązaniu mogliby skorzystać na przykład rodzice, których choroba dziecka zmusiła nagle do dłuższej opieki nad dzieckiem. Więcej na ten temat czytaj tutaj: Awaryjna praca z domu trafi do kodeksu pracy? Czym się różni od telepracy A kiedy już dzisiaj pracownik może świadczyć pracę z domu?

Okazjonalna praca z domu. Już w umowie o pracę powinno być określone miejsce pracy zatrudnionego. Zobacz, co jeszcze powinna zawierać umowa o pracę>> Przepisy nie regulują precyzyjnie, jak powinno zostać określone miejsce pracy w umowie, co pozostawia pracownikowi i pracodawcy sporą swobodę - przestrzeń pracy może zostać określona na przykład przez wskazanie konkretnego miejsca, jak siedziba pracodawcy lub określonego regionu, jak miasto czy województwo. Miejsce wypełniania obowiązków może być więc usytuowane w firmie, jak i w przestrzeni poza zakładem pracy.

Jeżeli z treści umowy wynika, że pracownik świadczy pracę wyłącznie w siedzibie zakładu pracy, może okazjonalnie świadczyć pracę z domu za pozwoleniem pracodawcy. Natomiast jeśli praca z domu ma charakter regularny, niezbędna jest modyfikacja w umowie w zakresie ustalonego miejsca pracy. Dodatkowo, jeżeli zapis w umowie jest ogólny, zasady wykonywania pracy z domu mogą zostać uregulowane w przepisach zakładowych, jak regulamin pracy.

Telepraca. Regularnie zlecana w domu nie może być natomiast praca przy komputerze, wypełnia ona bowiem wtedy znamiona telepracy, która polega na wykonywaniu pracy poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Nie ma przy tym znaczenia, jak często jest świadczona telepraca - może to być na przykład co drugi/trzeci dzień. Wprowadzenie telepracy wymaga podpisania odpowiedniego aneksu do umowy.

Jednak telepraca może być stosowana tylko w niektórych zawodach, jak grafik, projektant stron internetowych, redaktor/dziennikarz, tłumacz, naukowiec, księgowy czy architekt.

Dyżur pracowniczy. Pracodawca może jeszcze zlecić pracownikowi pełnienie dyżuru, czyli pracę poza normalnymi godzinami w miejscu przez siebie wskazanym - nie musi być to zakład pracy. Dopuszczalny jest także dyżur polegający na gotowości odebrania telefonu służbowego z firmy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dyżur był wykonywany z domu pracownika.

Zasadniczo przepisy nie gwarantują pracownikowi ani czasu wolnego, ani wynagrodzenia. Jeśli pracownik pozostawał jedynie w gotowości do pracy i nie podejmował żadnych obowiązków pracowniczych, nic nie dostanie. Natomiast w przypadku, gdy zatrudniony faktycznie wykonywał swoje obowiązki - przykładowo przeprowadził rozmowę służbową z klientem czy podjął inne czynności pracownicze - dostanie w zamian wolne godziny lub dodatkowe wynagrodzenie, jak za pracę w godzinach nadliczbowych. Zobacz, jaka rekompensata przysługuje za dodatkową pracę>>