Pracodawca musi zapewnić praktykantom odpowiednie warunki pracy, co wiąże się między innymi z przeszkoleniem studenta z zakresu bhp.

Pomysł praktyk dla studenta może wyjść od uczelni, ale z inicjatywą może wystąpić także pracodawca. W obydwu przypadkach firma musi zapewnić praktykantom odpowiednie warunki pracy.

Szkolenia bhp dla praktykanta. Przede wszystkim praktykant musi zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wstępnego szkolenia bhp. Celem tego szkolenia jest dostarczenie studentowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy z uwzględnieniem przepisów bhp (instruktaż ogólny), a także przekazanie zasad udzielania pierwszej pomocy.

Oprócz instruktażu ogólnego, praktykant powinien odbyć również instruktaż stanowiskowy, zapoznający go z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. W tym wypadku student jest zapoznawany z:

  • zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy, które ma być mu powierzone,
  • sposobami ochrony przed zagrożeniami,
  • metodami bezpieczeństwa wykonywania pracy na tym stanowisku.

Szkolenia odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Czego dokładnie dotyczy i ile trwa szkolenie bhp, przeczytasz tutaj>>

Odpowiednie pomieszczenia pracy. Tak jak innym pracownikom, pracodawca powinien także praktykantom stworzyć bezpieczne i higieniczne warunków pracy. W praktyce oznacza to, że pomieszczenia udostępnione do pracy powinny mieć odpowiednią powierzchnię, oświetlenie i temperaturę dostosowaną do rodzaju wykonywanych zajęć oraz czasu przebywania pracowników w tych miejscach. Jeżeli temperatura przekracza dopuszczalne normy, pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje i żywność, których rodzaj powinien być dostosowany do warunków wykonywanej pracy.

Pracodawca ma również obowiązek zapewnić niezbędną odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej praktykantowi, ze względu na bezpieczeństwo wykonywania pracy albo jeśli własna może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu podczas pracy. Dokładnie jakie warunki pracodawca musi zapewnić podwładnym w miejscu pracy przeczytasz tutaj>>

Praca przed komputerem. Natomiast, jeśli student wykonuje swoje obowiązki przed komputerem, powinien dostać wyprofilowane, obrotowe krzesło z regulowanym siedziskiem i podłokietnikami oraz stół, którego wysokość pozwala na zachowanie odpowiedniego kąta obserwacji ekranu monitora w zakresie 20–50° w dół, a górna krawędź ekranu monitora nie może znajdować się powyżej oczu pracownika.

Ponadto, monitory w biurze należy ustawić w odległości 60 cm od siebie, a odległość między studentem a monitorem powinna wynosić od 40 cm do 75 cm. Klawiatura komputera ma być ustawiona minimum 10 cm od brzegu stołu, a jej powierzchnia powinna być matowa, tak aby znaki na ekranie były czytelne i wyraźne. Wskazane jest, aby ekran pokryć warstwą antyodbiciową lub wyposażyć w odpowiedni filtr.