Kobiety na stanowiskach w Polsce to rzadkość. Stanowią zaledwie 13 proc. składu zarządów firm. To poniżej średniej dla Europy Zachodniej, która wynosi 17 proc.
Przyczyną dominacji mężczyzn na najwyższych stanowiskach nie są niższe kwalifikacje kobiet. W ostatnich 15 latach stanowiły one aż 65 proc. absolwentów studiów wyższych – wynika z najnowszego raportu „Potęga równości – Jak i dlaczego warto wspierać kobiety w karierze zawodowej” przygotowanego przez McKinsey & Company.
Reklama

Reklama
Przyczyną nie są też niższe ambicje. Odsetek kobiet, które chcą awansować, jest wyższy o 1 pkt proc. niż mężczyzn i wynosi 68 proc. Co więcej, 48 proc. kobiet aspiruje do stanowiska członka zarządu. Taki plan ma 44 proc. mężczyzn. Mimo tego tylko 25 proc. kobiet jest przeświadczonych, że osiągnie wyznaczony cel.
Jak wynika z badań McKinsey, wśród powodów utrudniających awans kobietom można wymienić mniejszą dyspozycyjność w pracy, ale też inne zachowania przywódcze. Zwykle kobiety bardziej przywiązują wagę do rozwoju pracowników, częściej określają swoje oczekiwania, chętniej nagradzają oraz częściej są postrzegane jako wzór do naśladowania. Styl przywódczy mężczyzn charakteryzuje się natomiast częstszym podejmowaniem indywidualistycznych decyzji oraz stosowaniem działań kontrolnych i naprawczych. Co więcej, aż 40 proc. kobiet z 1,4 tys. menedżerek i członkiń zarządów firm na całym świecie przyznaje, że styl zarządzania, który reprezentują, nie jest odpowiedni w pracy na wyższych stanowiskach.
Jeśli już kobiety docierają na szczyt w hierarchii firmy, to najczęściej ma to miejsce w sektorze IT i telekomunikacji, gdzie ich odsetek w zarządach sięga 18 proc., a na stanowisku prezesa 11 proc., w handlu – odpowiednio 13 proc. i 8 proc. oraz produkcji przemysłowej – odpowiednio 12 proc. i 6 proc. Jak zauważają eksperci, pokrywa się to z branżami popularnymi wśród kobiet aktywnych zawodowo. W zarządach firm najwięcej z nich pełni funkcję członka zarządu ds. finansowych – 24 proc. oraz ds. operacyjnych/IT/technologii – 16 proc. Tylko 11 proc. kobiet to prezesi.