Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenia, które podnoszą wynagrodzenie policjantów, strażaków oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Podwyżka, która należała im się od 1 stycznia 2017 wynieść ma średnio 253 zł na etat.

Jak informuje MSWiA, funkcjonariusze otrzymają wyższe wynagrodzenia 1 marca 2017. Wtedy też na ich konta wpłyną wyrównania za styczeń oraz luty.

Zgodnie z założeniami rozporządzeń podwyżki dotyczyć będą dodatku za stopień bądź uposażenie zasadnicze. Jak oszacował resort, przeciętne roczne wynagrodzenie funkcjonariusza w praktyce wzrośnie o 253 zł miesięcznie.

Zagwarantowane przez resort podwyżki dotycząc również pracowników cywilnych. Przysługiwać ma im wzrost wynagrodzenia na poziomie 250 zł brutto, a wyrównanie od 1 stycznia 2017 r. wypłacone ma zostać na koniec lutego.

Jak zapowiada resort, od 1 stycznia 2019 r. nastąpią dalsze podwyżki - średnio 309 zł na etat. Oznacza to, że w 2020 r. funkcjonariusze będą zarabiać średnio o 609 zł więcej. Z kolei wynagrodzenia pracowników wzrosną średnio o 597 zł.

Przyjęty pod koniec 2016 r. przez Sejm, Program Modernizacji zakłada, że w latach 2017-2020 na ten cel zostanie skierowanie niemal 9,2 mld zł. Środki te będą podzielone pomiędzy inwestycje budowalne, zakup i modernizację sprzętu oraz wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników.