Pracownicy służb mundurowych nie mogą strajkować. Znaleźli inny sposób: przed świętami Bożego Narodzenia zasypali kancelarię premiera kilkoma tysiącami kartek, na których zamiast życzeń wypisali niespełnione do dziś wyborcze obietnice. Domagają się pełnopłatnego L4, płatnych nadgodzin dla wszystkich oraz wliczania stażu cywilnego do lat służby.
Straż Graniczna walczy o to, by m.in. otrzymywać ekwiwalent pieniężny za przepracowane nadgodziny. – Dziś za pracę ponad wyznaczony czas możemy odbierać jedynie wolne dni – mówi Robert Lis, przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przy Nadwiślańskim Oddziale SG.
Straż pożarna z kolei ubiega się o podwyżkę rekompensaty za godziny nadliczbowe. – Od 2010 r. na ten cel mamy przyznane 100 mln zł. Dodatek jest naliczany jako 1/30 średniego uposażenia, więc daje to 15 zł na każdą godzinę nadliczbową niezależnie od tego, jaką kto ma pensję. Chcemy, by dodatek był ustalany indywidualnie dla każdego pracownika – tłumaczy Dariusz Łazarczyk ze Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.