Europejskie organizacje pracownicze domagają się, by jeszcze bardziej, niż proponuje to Komisja Europejska, przykręcić śrubę firmom wysyłającym pracowników za granicę. Np. ograniczyć czas delegowania z 24 do 6 miesięcy.
Dzisiaj komisja zatrudnienia i spraw socjalnych Parlamentu Europejskiego rozpatrzy sprawozdanie w sprawie projektu zmian w dyrektywie o delegowaniu pracowników, który zaproponowała Komisja Europejska. Jej propozycje cieszą się ogromnym poparciem związkowców, którzy idą za ciosem i domagają się głębszych zmian. Te mogą pogrążyć polskie firmy.
Sześć zamiast 24 miesięcy