Komisja Europejska przedstawiła projekt zmian w rozporządzeniach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które mogą być kolejnym krokiem do utrudnienia delegowania polskich pracowników do innych krajów UE.
Propozycje te obejmują m.in. rozszerzenie i uszczegółowienie procedury kontrolowania zaświadczeń A1, uniemożliwienie zastępowania pracowników delegowanych osobami samozatrudnionymi oraz wyposażenie KE w uprawnienia do wydawania nowych przepisów proceduralnych. A to niejedyne zmiany, które obecnie są planowane bądź już procedowane przez unijne instytucje.
Uwaga! W tekście wykorzystano własne tłumaczenie robocze projektu nowelizacji rozporządzeń nr 883/2004 i 987/2009. Tłumaczenie oficjalne na język polski nie jest jeszcze dostępne.