W 2017 r. członków korpusu służby cywilnej czeka niewielka podwyżka i to nie dla każdego. Zwiększy się za to szansa na zostanie urzędnikiem mianowanym. Bardziej rząd zadbał o osoby zatrudnione w jednostkach samorządowych.
Bazowa bez zmian
W przyszłym roku fundusze wynagrodzeń w poszczególnych urzędach administracji rządowej nie wzrosną (tak jak w tym roku) od 5 do 6 proc. Pula na pensje dla nich wyniesie ok. 7,8 mld zł i będzie wyższa od tegorocznej zaledwie o 2 proc. Środki te mają zaspokoić prognozowany wskaźnik inflacji, który ma wynieść 1,3 proc. Zakładając zwiększony fundusz płac dla całej administracji rządowej o około 150 mln zł, na jednego urzędnika w 120-tys. korpusie, wzrost płac wyniesie średnio niewiele ponad 100 zł (w tym roku było to trzykrotnie więcej). Przy czym nie wszyscy otrzymają podwyżki.