Dyrektorzy zatrudnieni w sektorze publicznym są gorzej postrzegani przez podwładnych niż ci, którzy zarządzają prywatnymi firmami.
DGP dotarł do badań przeprowadzonych przez Szkołę Główną Handlową. Zajmowano się w nich oceną kompetencji przywódczych przełożonych. Zdecydowanie lepiej od dyrektorów urzędów wypadli szefowie korporacji.
Nie dbają o zespół