Aktorom ze Związku Aktorów Polskich zależy przede wszystkim na trzech rzeczach: zmianie systemu wynagradzania, uregulowania czasu pracy i zapewnieniu bezpieczeństwa aktorom zbliżającym się do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Aktorzy zatrudnieni w teatrach pracują na podstawie umów o pracę. Bardzo wielu z nich otrzymuje podstawową pensję w wysokości ok. 2 tys. zł brutto. Do tego dochodzi wynagrodzenie za poszczególne spektakle. Jednak tego, ile zarobi, aktor nie może zaplanować w dłuższej perspektywie, ponieważ repertuar jest ustalany z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. - Do tego dochodzą bardzo długie, bo trzymiesięczne wakacje. Oznacza to, że przez jedną czwartą roku aktor zarabia te 2 tys., co naszym zdaniem jest niedopuszczalne - mówi Maksymilian Rogacki. Rozwiązaniem, które proponują aktorzy jest wynagrodzenie w wysokości 80 proc. średniego wynagrodzenia u organizatora (to organ samorządowy finansujący i prowadzący dany teatr). Jak zaznaczają aktorzy w tej chwili standardem światowym jest stałe wynagrodzenie aktora za miesiąc.

Związek zwraca również uwagę na problemy aktorów w wieku
przedemerytalnym, którzy szczególnie przy zmianie na stanowisku dyrektora teatru bywają zwalniani. Gdzie ma pracować aktor w mieście, w którym jest tylko jeden teatr?

Polityka repertuarowa jest przyczyną również innego problemu, na który zwracają uwagę aktorzy. - Bywamy artystami i nasz zawód daje nam ogromną satysfakcję, w związku z tym często godzimy się na gorsze warunki pracy. Dotyczy to również czasu pracy. W większości teatrów dyrektor ma prawo wezwać aktora do pracy między godziną 10 a 22. Nasze godziny pracy są przez to bardzo nieregularne, nie możemy zaplanować swojego czasu wolnego - dodaje Rogacki.

Związek zwraca również uwagę na problemy aktorów w szerszym wieku przedemerytalnym, którzy przy zmianie na stanowisku dyrektora teatru bywają zwalniani. ZZAP proponuje, aby pensja aktorów po 55. roku życia i aktorek po 50. roku życia była finansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w ten ten sposób nie obciążała budżetu teatru. Program ten objąłby jedynie. ok. 200 osób w Polsce.

W Polsce jest około 5 tys. aktorów. Do Związku Zawodowego Aktorów należy 700 z nich. ZZAP reprezentuje interesy zawodowe aktorów, absolwentów wydziałów aktorskich i lalkarskich PWST i AT oraz wydziałów wokalno-aktorskich PWSM i AM.

ZZAP jest członkiem International Federation of Actors, zrzeszającej wszystkie europejskie i światowe związki zawodowe aktorów. Zadaniem ZZAP jest zapewnienie swoim członkom wszelkiego rodzaju pomocy dotyczącej potrzeb materialnych, socjalnych, społecznych czy kulturalnych oraz praca nad stworzeniem silnego i spójnego środowiska aktorskiego.