Pani Katarzyna musiała zmienić mieszkanie w trybie pilnym, za pracą wyprowadziła się do innego miasta. – Musiałam więc uporządkować sprawy związane z dawnym lokalem. Między innymi rozwiązałam umowę z operatorem telekomunikacyjnym, dostawcą pakietu składającego się z telefonu, telewizji i internetu. Gdy jednak złożyłam w firmie wypowiedzenie (po roku trwania dwuletniej umowy), dowiedziałam się, że korzystałam z promocji i że teraz muszę firmie zwrócić całą kwotę ulgi. Czy to w porządku – zastanawia się czytelniczka. – Przecież przez rok korzystałam z usług firmy oraz sumiennie i terminowo opłacałam rachunki – dodaje.
W przypadku rozwiązania promocyjnej umowy operator telekomunikacyjny może domagać się zwrotu przyznanej ulgi, ale nie całej, a jedynie w części odpowiadającej czasowi zerwanego kontraktu. Takie stanowisko zaprezentował niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji dotyczącej poznańskiej firmy Echostar Studio. Urząd ustalił, że przedsiębiorca w nieprawidłowy sposób wyliczał wartość ulgi, którą klienci rozwiązujący przed czasem umowy promocyjne musieli zwrócić operatorowi.
Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym – czytamy w komunikacie UOKiK – w przypadku rozwiązania umowy na czas oznaczony wysokość roszczenia z tytułu rozwiązania umowy przez abonenta lub z jego winy nie może przekroczyć wysokości przyznanej ulgi, pomniejszonej proporcjonalnie do okresu od zawarcia do rozwiązania umowy. Przykładowo, jeżeli umowa została zawarta na dwa lata, a ulga wyniosła 1000 zł, to w przypadku rozwiązania jej po roku przez abonenta operator może domagać się zwrotu maksymalnie 500 zł.
Decyzja nie jest jeszcze prawomocna, operatorowi przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Niemniej jednak pani Katarzyna może się powołać na to rozstrzygnięcie w pertraktacjach ze swoim operatorem. Jeśli ten nie zechce obniżyć żądań, warto zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów.
Podstawa prawna
Art. 57 ust. 6 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243). Decyzja UOKiK (delegatura w Poznaniu) z 7 sierpnia 2015 r. nr RPZ 9/2015, sygn. akt RPZ-61-1/15/MM/.