Przy umowie sprzedaży obejmującej wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach początek terminu od jej odstąpienia jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy.

Przedsiębiorcy sprzedający towary na pokazach bardzo często przesyłają zamówiony towar w turach. Wielu kupujących zastanawia się, czy tego typu praktyki nie skracają ich czasu na odstąpienie od umowy.

Jeden z naszych czytelników zakupił na pokazie dwa produkty. Sprzedawca poinformował go, że ma14 dni na zwrot towaru i odstąpienie od umowy. Pierwszą część towaru
otrzymał podczas pokazu, następnie dostał informację o wysłaniu drugiej części.

Ile zatem czasu klient ma na odstąpienie od umowy i czy powinien odebrać drugi produkt? Konsument może odstąpić od umowy przez złożenie stosownego oświadczenia. Jego forma może być dowolna, ale dla celów dowodowych najlepiej uczynić to na piśmie.

Reklama

Oświadczenie można sformułować samodzielnie, można też skorzystać z gotowego formularza. Sprzedawcy, którzy dopuszczają złożenie odstąpienia od umowy drogą elektroniczną, np. przez stronę internetową, są dodatkowo zobligowani do potwierdzenia jego otrzymania – czyli np. do wysłania konsumentowi e-maila.

Moment rozpoczęcia biegu terminu 14 dni na odstąpienie od umowy zależy od charakteru transakcji. Jeśli mamy umowę sprzedaży pojedynczej rzeczy – termin należy liczyć od otrzymania jej przez konsumenta lub osobę przez niego wskazaną.

Jeśli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – początek terminu jest liczony od otrzymania przez konsumenta ostatniej rzeczy, partii lub części.

Zatem odbiór drugiej części towaru nie powinien skutkować żadnymi negatywnymi skutkami dla konsumenta. Mamy tu do czynienia z odwrotną sytuacją. Taka praktyka daje dłuższy czas na odstąpienie od umowy, nawet jeśli od przyjęcia pierwszej części zamówienia minęło już 14 dni.