Prowadzę sklep internetowy, w ofercie mam m.in. gry i muzykę. Niektórzy klienci odsyłają produkt po obejrzeniu i domagają się zwrotu pieniędzy. Słyszałem, że w myśl nowych przepisów nie muszę już przyjmować zwrotu, nawet jeśli klient odesłał kompletne opakowanie, ale folia została usunięta. Czy dotyczy to wszystkich nośników? Czy zawsze mam prawo odmówić klientowi przyjęcia zwrotu?
Nowe przepisy regulujące stosunki pomiędzy firmami prowadzącymi e-sklepy a konsumentami, wprowadzone ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w niektórych przypadkach zmieniły zasady odstępowania od umów zawartych poza lokalem przedsiębiorstwa. Wśród regulacji znalazł się szczegółowy katalog sytuacji, w których wspomniane prawo zwrotu konsumentowi nie przysługuje. Między innymi figuruje w nich zapis, że klient e-sklepu nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli owo opakowanie zostało otwarte przez konsumenta po odbiorze. Przez zapieczętowane opakowanie w praktyce należy rozumieć przede wszystkim folię fabryczną. Jej usunięcie pozbawia obecnie konsumenta prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Jest to rozwiązanie logiczne, gdyż brak oryginalnej folii obniża wartość produktu. Poza tym brak takiego przepisu mógłby rodzić ryzyko, że klient po zakupie płyty otwiera ją w domu, ogląda nagranie, a następnie odsyła ją do e-sklepu, domagając się zwrotu pieniędzy.
Przepis nie wskazuje rodzajów nośników. W efekcie objęte są nim zarówno najpopularniejsze płyty CD oraz DVD, jak i inne: płyty Blu-ray, pendrive-y czy też karty pamięci. Dla zastosowania opisywanego wyjątku znaczenie ma to, co znajduje się na takim nośniku, a nie jaką formę ma ten ostatni. Jeśli nośnik zawiera chronione prawem autorskim nagranie lub program, to wspomniana regulacja o wyłączeniu prawa do odstąpienia od umowy obowiązuje. Ale uwaga, przedsiębiorca musi wyraźnie, już na etapie składania zamówienia, poinformować klienta, że w odniesieniu do danego produktu prawo odstąpienia jest ograniczone. Tak więc nasz czytelnik powinien zadbać, aby informacja o tym , że usunięcie folii automatycznie spowoduje utratę prawa odstąpienia, trafiła do klientów przed dokonaniem przez nich zakupu.
Reasumując, w obecnym stanie prawnym internetowy przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć od konsumenta nośnik z nagraniem wizualnym lub dźwiękowym albo programem komputerowym tylko wtedy, jeśli nie usunięto oryginalnej folii.
Na marginesie warto zauważyć, że omawiana regulacja jest wyjątkiem od ogólnej zasady, zgodnie z którą klient po otrzymaniu przesyłki z e-sklepu może wypróbować odebrany towar, by sprawdzić jego charakter, cechy i funkcjonowanie, a następnie, jeśli produkt nie spełnił jego oczekiwań, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Jak już wspomniano – w przypadku zafoliowanych płyt nie ma takiej możliwości.
Podstawa prawna
Art. 12, 27, 34 i 38 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).