Sprzedawcy przez dwa lata będą musieli uwzględniać skargi konsumentów na podstawie dwóch różnych ustaw
Projekt nowej ustawy o prawach konsumenta, nad którą w najbliższym czasie ma rozpocząć pracę sejmowa komisja gospodarki, zmienia zasady reklamowania towarów przez konsumentów. Dzisiaj podstawę do tego dają przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej (Dz.U. z 2002 r. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), w której określono zasady niezgodności towaru z umową. Po wejściu w życie nowych przepisów będzie to rękojmia, która dzisiaj obowiązuje jedynie w stosunkach między przedsiębiorcami, a na powrót ma dotyczyć także sprzedaży konsumenckiej.

Przepisy przejściowe