Parlament Europejski opowiada się za ułatwieniami w reklamacji wadliwych towarów. Z myślą o konsumentach dokonujących zakupów przez Internet, Parlament przyjął projekt przepisów ułatwiających niezadowolonym klientom uzyskanie szybkiej rekompensaty. Raport oraz projekt rezolucji w tej sprawie przygotowała poseł Róża Thun.

Zamiast długiego i drogiego postępowania sądowego Parlament zaproponował zastosowanie mediacji umożliwiającej szybkie zakończenie sporu ze sprzedawcą.

Przewiduje się, że proponowane zmiany zwiększą bezpieczeństwo konsumentów, ośmielą ich do zakupów za granicą oraz wzmocnią konkurencję, co wpłynie na obniżenie cen.

Dyrektywa zobowiąże państwa członkowskie do ustanowienia odpowiednich organów, odpowiedzialnych za alternatywne rozstrzyganie sporów konsumenckich we wszystkich sektorach handlu.

Dla kupujących przez internet stworzona zostanie specjalna platforma zawierająca formularze i instrukcje we wszystkich unijnych językach jak również rady dotyczące najlepszych metod rozstrzygania sporów.

Czas rozpatrzenia skarg nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Usługi mediacyjne będą nieodpłatne.