Kilka tysięcy sklepów internetowych będzie musiało zmienić zasady prowadzenia biznesu ze względu na wdrażanie opublikowanej 22 listopada 2011 r. dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Dla przedsiębiorców działających w sieci oznacza to przede wszystkim sporo nowych obowiązków, ale także większe otwarcie się na klientów z zagranicy.

Harmonizacja przepisów prawa na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej powinna konsumentom ułatwić dokonywanie zakupów w sieci, co może pozytywnie wpłynąć na obroty właścicieli sklepów internetowych.

Czasu na zmiany nie zostało wiele, ponieważ państwa członkowskie muszą wdrożyć dyrektywę do 13 grudnia 2013 r., zaś nowe przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od 13 czerwca 2014 r.

Co nowego w prawie

Już w chwili obecnej konsumenci są chronieni m.in. przez przepisy kodeksu cywilnego, ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, o świadczeniu usług drogą elektroniczną czy ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Jednak regulacje prawne, które mają teraz wejść w życie, w znaczący sposób poprawią bezpieczeństwo konsumentów podczas dokonywania zakupów w sieci.

Jakie czekają nas zmiany?

Nowe przepisy będą dotyczyły zwłaszcza sytuacji związanych z zawieraniem umów na odległość i odstąpienia od nich. Wyeliminowane mają być ukryte koszty i opłaty, zaś duża część odpowiedzialności za produkt zostanie przerzucona na sprzedawcę.

Kilka najważniejszych zmian w stosunku do obowiązujących aktualnie przepisów:

1) sprzedawcy będą musieli zwrócić konsumentowi pieniądze za towar w ciągu 14 dni od momentu odstąpienia przez nich od umowy, i co ważne: zwrot obejmuje także koszty dostawy,

2) wprowadzony został okres 14 dni na prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy – dzięki czemu konsumenci będą mieli więcej czasu na wycofanie się z umowy. W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie udzielił konsumentowi informacji o prawie do odstąpienia od umowy, okres na odstąpienie od umowy upływa dopiero po 12 miesiącach,

3) brak automatycznego zaznaczania pól w formularzu – konsumenci sami będą zaznaczali odpowiednie pola formularza, według własnego uznania,

4) jeśli sprzedawcy zechcą przerzucić koszty zwrotu towaru na klienta, zobligowani będą do udzielenia czytelnych informacji o tym w taki sposób, aby klient nie miał co do tego żadnych wątpliwości,

5) wprowadzony został zakaz obciążania klientów za korzystanie z infolinii kosztami większymi niż jak za normalną rozmowę telefoniczną,

6) ustanowiono jednolity dla wszystkich państw Unii wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy i wzór formularza odstąpienia od umowy z którego mogą skorzystać konsumenci,

7) wprowadzono konieczne zobowiązanie przedsiębiorców do ujawniania całkowitych kosztów za produkt lub usługę (a także wszystkich ukrytych kosztów),

8) konsument będzie miał prawo do zwrotu także produktów cyfrowych (jak muzyka i video), ale tylko do momentu rozpoczęcia procesu pobierania plików na własny nośnik.

Na przedsiębiorców czeka trudne zadanie wdrożenia w życie nowych przepisów.

Jednak dzięki zmianom w prawie łatwiej będzie im otworzyć się na prowadzenie działalności handlowej nie tylko na terenie Polski, ale całej Unii Europejskiej i być bardziej konkurencyjnymi w stosunku do innych firm, zwłaszcza zachodnich.

Sami zaś konsumenci – lepiej chronieni przez prawo – będą chętniej i z mniejszymi obawami korzystali z możliwości robienia zakupów przez Internet.