Internauta ma prawo zwrócić co do zasady każdy towar kupiony w internecie w ciągu 10 dni liczonych od daty otrzymania przesyłki. Co więcej, w sytuacji gdy e-sklep nie poinformował go o takim prawie (np. na swojej stronie lub w przesyłce), może odesłać towar nawet w czasie do trzech miesięcy od jego otrzymania.

Zwrot bez uzasadnienia

Internauta ma prawo zwrócić co do zasady każdy towar kupiony w internecie w ciągu 10 dni liczonych od daty otrzymania przesyłki (wyjątki w tym zakresie przewiduje art. 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny). Co więcej, w sytuacji gdy e-sklep nie poinformował go o takim prawie (np. na swojej stronie lub w przesyłce), może odesłać towar nawet w czasie do trzech miesięcy od otrzymania towaru, jednak nie później niż w ciągu dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie rezygnacji z umowy. Przepisy nie stoją na przeszkodzie temu, aby sprzedawca internetowy wydłużył czas, w którym można odstąpić od umowy zawartej na odległość. Wiele sklepów internetowych daje nawet 30 dni na dokonanie takich czynności. 10-dniowego terminu w żadnym przypadku nie można skracać.
Internauta, który chce zrezygnować z towaru, który kupiliśmy, musimy wysłać do siedziby sklepu internetowego oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie należy przygotować na piśmie i przesłać listem poleconym na adres firmy najpóźniej dziesiątego dnia od daty zawarcia umowy o wykonanie usługi lub daty otrzymania zamówionego towaru.
Reklama

Bez dodatkowych opłat

Przed wysłaniem oświadczenia warto zrobić jego kopię (ksero) oraz zachować potwierdzenie nadania listu. Będzie to dowód na zachowanie przewidzianych prawem terminów. W razie odstąpienia od umowy transakcja jest uważana za niezawartą, a kupujący jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Sprzedawca musi zwrócić pieniądze nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim samym terminie trzeba również odesłać otrzymany towar.

Reklama
Rezygnacja z zakupionego towaru nie upoważnia sklepu internetowego do pobierania jakichkolwiek opłat z tego tytułu. E-sklep nie może żądać kosztów związanych z zawarciem i rezygnacją z umowy, jak też kosztów marketingowych oraz innych opłat ustalonych przez firmę na potrzeby danej umowy. Takie żądanie jest bezprawne. Nawet jeśli zostało zapisane w umowie lub regulaminie sklepu, jest uważane za nieważne.
Koszty odesłania towaru ponosi internauta. Inaczej jest w przypadku reklamacji (gdy kupiony towar zawiera wady i powodem zwrotu jest żądanie usunięcia usterek). Jeżeli reklamacja zostanie uznana, sklep musi oddać koszty przesyłki.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Tomasz Jaworski Łuków, 19 grudnia 2011 r.
zam. 21 400 Łuków
ul. Międzyrzecka 322
Audio-Hurt.pl Sp. z o.o.
00-785 Warszawa
ul. Radzieszyńska 12/33
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.), odstępuję od umowy kupna radioodtwarzacza nr 12344/2011 zawartej 13 grudnia 2011 r. za pośrednictwem strony internetowej www.audio-hurt.pl.
Proszę o zwrot wpłaconej na państwa konto bankowe kwoty w wysokości 877 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt siedem złotych) przekazem pocztowym na adres 21-400 Łuków, ul. Międzyrzecka 322.
Zwracam w stanie niezmienionym radiooodtwarzacz Alpine 22Xs, który został mi doręczony 19 grudnia 2011 r.
Tomasz Jaworski
Podstawa prawna
Ustawa z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).
Osoby, które zdecydowały się kupić świąteczne prezenty za pośrednictwem internetu, mają zdecydowania więcej praw niż klienci zwykłych sklepów i centrów handlowych. Najważniejsze jest to, że prawie każdy towar kupiony od przedsiębiorcy internetowego można zwrócić bez podania przyczyny.