Sąd rejonowy w Słupsku uznał, że zapisy regulaminu uniemożliwiające klientowi odzyskanie wpłaconych środków po upływie ważności bonu prezentowego w Empiku są niedozwolone.
Niezgodna z dobrym obyczajem jest zasada, że pieniądze z karty podarunkowej po jakimś czasie przepadają – orzekł słupski sąd.
Większość regulaminów firm oferujących karty podarunkowe przewiduje ich terminową ważność (najczęściej rok). Po jej upływie pieniądze przepadają. Dotychczas eksperci, nawet z organizacji i urzędów broniących praw konsumentów, byli zgodni, że niewiele można w tej sprawie zrobić. Brakuje przepisów, które pozwalałyby domagać się zwrotu wpłaconych, a niewykorzystanych pieniędzy.