Jeśli nas to jeszcze nie spotkało, to tylko kwestia czasu. Co trzecia skarga na linie lotnicze dotyczy kłopotów z bagażem.
Nic więc dziwnego, że kwestia odszkodowań za utracony lub zniszczony bagaż jest dość precyzyjnie uregulowana. Międzynarodowe ustalenia zobowiązują przewoźników do rekompensaty za stratę przewożonych przedmiotów. Wysokość odszkodowania ograniczono jednak do wysokości 1000 XDR (waluta stosowana przez bank światowy). Według aktualnego kursu to około 5150 zł. Jeśli natomiast nie potrafimy udowodnić wysokości strat, przewoźnik ma obowiązek zapłacić 17 SDR za każdy kilogram straconego bagażu (ok. 88 zł). Za zagubioną 20-kilogramową walizkę dostaniemy więc około 1750 zł.
Aby uzyskać odszkodowanie, trzeba zgłosić się do znajdującego się na każdym lotnisku biura zagubionego bagażu (left-luggage office), wypełnić formularz PIR (Property Irregularity Report), zatrzymać kopię i... czekać. Zawsze jest nadzieja, że walizki poleciały w inną stronę i się odnajdą. Jeśli nie, w ciągu 21 dni należy zgłosić reklamację do tych linii lotniczych, z których pasażer korzystał. Jeśli bagaż doleci, ale zostanie po drodze uszkodzony, na reklamację będzie 7 dni od daty odebrania.
W takiej sytuacji do linii lotniczych trzeba wysłać pismo z żądaniem zadośćuczynienia (do obcych linii piszemy po angielsku) i dołączyć do niego:
  • opis szkody i szacunek wartości strat (warto mieć kopie dokumentów potwierdzających wartość utraconych przedmiotów, np. rachunek za zakup nowej walizki, rachunki za wartościowe przedmioty);
  • kopię formularza PIR wypełnionego na lotnisku;
  • kopię biletu lotniczego (może być wydruk z internetu);
  • kartę pokładową wraz z naklejką potwierdzającą nadanie bagażu.
Warto wiedzieć, że jeżeli bagaż stracimy w drodze „tam”, linie lotnicze powinny nam zapewnić „zestaw pierwszej potrzeby” lub wypłacić pieniądze na zakup najpotrzebniejszych kosmetyków, bielizny itp. Nie będą to wielkie kwoty, ale pozwolą przetrwać kilka dni w oczekiwaniu na odnalezienie bagażu.
Podstawa prawna
Art. 17, art. 22 Konwencji o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego, sporządzonej w Montrealu 28 maja 1999 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 37, poz. 235).