1 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. poz. 2361; dalej: ustawa). Stać się ona ma główną ustawą – swoistą biblią – regulującą zasady działalności branży turystycznej.
Nowa regulacja określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także za granicą – jeżeli umowy z podróżnymi są zawierane przez przedsiębiorców turystycznych mających siedzibę w Polsce. Ponadto reguluje zasady funkcjonowania Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Unijne wymogi