Prawo do odszkodowania za duże opóźnienie lotu ma zastosowanie również w przypadku lotów łączonych do państwa trzeciego z międzylądowaniem poza UE – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu.

Z wyroku wynika, że zmiana samolotu przy międzylądowaniu nie wpływa w żaden sposób na to, że dwa lub większą liczbę lotów będących przedmiotem jednej rezerwacji należy uznać za jeden lot łączony.

Claudia Wegener dokonała w Royal Air Maroc rezerwacji lotu z Berlina (Niemcy) do Agadiru (Maroko) z międzylądowaniem i zmianą samolotu w Casablance (Maroko). Gdy stawiła się w Casablance do wejścia na pokład samolotu, Royal Air Maroc odmówił jej wejścia na pokład, wskazując, że jej miejsce zostało przydzielone innemu pasażerowi. Wegener ostatecznie weszła na pokład innego samolotu Royal Air Maroc i przybyła do Agadiru z czterogodzinnym opóźnieniem względem początkowo przewidzianej godziny.

Następnie Wegener zażądała odszkodowania za to opóźnienie. Royal Air Maroc odmówił jednak uwzględnienia jej żądania, argumentując, że nie może ona powoływać się na prawo do odszkodowania na podstawie rozporządzenia Unii w sprawie praw pasażerów linii lotniczych.

Rozporządzenie to nie ma zastosowania do lotów dokonywanych wyłącznie poza Unią Europejską. W konsekwencji, jako że lotniska w Casablance i Agadirze znajdują się w Maroku, stosowanie rozporządzenia zależy od kwestii, czy obydwa loty (Berlin ‒ Casablanca i Casablanca ‒ Agadir), które były przedmiotem jednej rezerwacji, powinny zostać zakwalifikowane jako jeden lot (lot łączony) z wylotem w państwie członkowskim (Niemcy), czy też należy uznać je za loty odrębne, w związku z czym lot z Casablanki do Agadiru nie byłby objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia.

Landgericht Berlin (sąd krajowy w Berlinie), do którego Claudia Wegener wniosła powództwo, wniósł do Trybunału Sprawiedliwości o dokonanie wykładni tego rozporządzenia. W ogłoszonym w czwartek wyroku Trybunał orzekł, że rozporządzenie ma zastosowanie do przewozu pasażerów dokonanego na podstawie jednej rezerwacji, w ramach którego między wylotem z lotniska znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego (Berlin) a przylotem na lotnisko znajdujące się na terytorium państwa trzeciego (Agadir) miało miejsce planowane międzylądowanie poza Unią (Casablanca) ze zmianą samolotu.

Zdaniem Trybunału z rozporządzenia oraz z orzecznictwa wynika, że wówczas, gdy tak jak w rozpatrywanej sprawie, dwa loty (lub większa ich liczba) były przedmiotem jednej rezerwacji, owe loty stanowią całość w odniesieniu do prawa pasażerów do odszkodowania. Owe loty powinny być zatem uznane za jeden i ten sam „lot łączony”.

Trybunał wskazał ponadto, że zmiana samolotu, która może mieć miejsce podczas lotu łączonego, nie ma znaczenia w zakresie owej kwalifikacji. Żaden z przepisów rozporządzenia nie uzależnia bowiem kwalifikacji lotu łączonego od dokonania wszystkich składających się na niego lotów tym samym samolotem.