Można przekazać swój udział w rzeczy drugiemu współwłaścicielowi i będzie on mógł skorzystać ze wszelkich uprawnień z tytułu rękojmi – uznał Sąd Okręgowy w Olsztynie.Wyrok jest niezwykle istotny dla wszystkich kupujących rzeczy na spółkę. Przede wszystkim zaś dla współwłaścicieli samochodów. To właśnie w przypadku aut najczęściej mamy do czynienia ze współwłasnością (często związaną z optymalizacją kosztów ubezpieczenia). Dotychczas często jeden ze współwłaścicieli chciał przekazać swoją część drugiemu, ale tego nie robił. To, co blokowało, to świadomość, że wówczas obdarowany nie będzie mógł skorzystać z najdalej idącego uprawnienia z tytułu rękojmi w razie wady pojazdu. Czyli że nie będzie mógł odstąpić od umowy sprzedaży pojazdu z jednoczesnym żądaniem zwrotu uiszczonej kwoty. Tę możliwość wiązano bowiem z osobą nabywcy, a nie z samą rzeczą.