Koniec kwietnia to czas, kiedy roczne zeznania podatkowe składa znaczna część podatników. Tak jest co roku. Ale też jak co roku ustawodawca wprowadził kilka zmian. Warto je poznać, by prawidłowo wybrać i wypełnić formularz, a potem nie składać korekty i uniknąć ewentualnej stresującej wizyty w urzędzie skarbowym.
Najważniejsza jest data. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT termin na złożenie rozliczenia dochodów za poprzedni rok podatkowy mija ostatniego dnia kwietnia. I tu miłe zaskoczenie! W tym roku podatnicy mają nieco więcej czasu, bo ostateczny termin złożenia rocznych zeznań podatkowych mija 2 maja (ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, więc termin przesuwa się na poniedziałek). I to jest ostateczny termin. Nawet przedłużony majowy weekend tego nie zmieni. Trzeba więc złożyć PIT przed wyjazdem na majówkę!
Jeśli już wiemy, kiedy złożyć PIT, to musimy wybrać właściwy formularz. I właśnie w 2016 roku najwięcej zmian dotyczy nowych druków, bo od 1 stycznia obowiązują nowe formularze dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym składane właśnie do 2 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także załączniki do głównych formularzy PIT/O, PIT/D. Zmienione zostały również formularze informacji PIT/M, PIT/B, PIT/Z.