Koniec kwietnia to czas, kiedy roczne zeznania podatkowe składa znaczna część podatników. Tak jest co roku. Ale też jak co roku ustawodawca wprowadził kilka zmian. Warto je poznać, by prawidłowo wybrać i wypełnić formularz, a potem nie składać korekty i uniknąć ewentualnej stresującej wizyty w urzędzie skarbowym.
Najważniejsza jest data. Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o PIT termin na złożenie rozliczenia dochodów za poprzedni rok podatkowy mija ostatniego dnia kwietnia. I tu miłe zaskoczenie! W tym roku podatnicy mają nieco więcej czasu, bo ostateczny termin złożenia rocznych zeznań podatkowych mija 2 maja (ostatni dzień kwietnia wypada w sobotę, więc termin przesuwa się na poniedziałek). I to jest ostateczny termin. Nawet przedłużony majowy weekend tego nie zmieni. Trzeba więc złożyć PIT przed wyjazdem na majówkę!
Jeśli już wiemy, kiedy złożyć PIT, to musimy wybrać właściwy formularz. I właśnie w 2016 roku najwięcej zmian dotyczy nowych druków, bo od 1 stycznia obowiązują nowe formularze dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, w tym składane właśnie do 2 maja: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, a także załączniki do głównych formularzy PIT/O, PIT/D. Zmienione zostały również formularze informacji PIT/M, PIT/B, PIT/Z.
Na zmiany muszą szczególnie uważać rodzice, którzy korzystając z ulgi prorodzinnej, mają do zapłacenia podatek niższy niż kwota należnej im ulgi. Składając PIT za ubiegły rok, nie załączają już do swojego zeznania odrębnego formularza PIT/UZ. Nie oznacza to oczywiście, że nie odzyskają z kwoty składek takiej różnicy. W tym roku zamiast w odrębnym formularzu potrzebne do zwrotu informacje zamieszczą bowiem w formularzu głównym.
Z kolei rodacy zarabiający poza granicami kraju, których dochody osiągane z tego tytułu są zwolnione od polskiego PIT, nieco inaczej niż do tej pory i za pomocą innego załącznika do podstawowego zeznania podzielą się z fiskusem informacją o swoich zarobkach.
Miła dla podatników okaże się zapewne zmiana dotycząca korygowania deklaracji. Składając korektę, nie musimy już bowiem jej uzasadniać, o czym podatnicy bardzo często zapominali.
Ponadto od 18 marca Ministerstwo Finansów udostępniło na swoich stronach internetowych wstępnie wypełnione zeznania podatkowe, tzw. PFR – Pre-Filled tax Return: PIT-37 za rok 2015 i PIT-38 za rok 2015. Warto pamiętać, że usługa PFR nie polega na tym, że to administracja podatkowa składa za nas zeznanie. Jest to propozycja rozliczenia rocznego, z której podatnik może skorzystać lub nie.