W tym roku z preferencji mogą skorzystać również emeryci i renciści, którzy składają PIT-37 i chcieliby np. przekazać 1 proc. podatku organizacji pożytku publicznego.

W zeszłym roku nie mogli oni skorzystać z usługi wstępnego wypełniania PIT (pre-filled tax return – PFR). Była ona dostępna tylko dla niektórych podatników składających zeznania na formularzu PIT-37. W tym roku jest jednak inaczej. W ten sposób można rozliczyć w tym roku również PIT – 38.

Usługa została uruchomiona 18 marca 2016 r. To oznacza, że już można się zapoznać ze swoim rozliczeniem po zalogowaniu na stronie internetowej portalu podatkowego (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl) w zakładce: Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe.

Dla zweryfikowania tożsamości podatnika wykorzystywane są dane autoryzujące (nie trzeba mieć podpisu elektronicznego). Przy logowaniu trzeba podać PESEL, imię i nazwisko, datę urodzenia i kwotę przychodu osiągniętego w roku 2015 (do wysłania zeznania potrzebna będzie wartość przychodu za 2014 r.). Po zalogowaniu podatnik koniecznie musi sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne. To on bowiem odpowiada za rozliczenie.

Reklama

Można też skorzystać ulg lub preferencyjnego rozliczania, a także przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego. W tym celu trzeba nanieść w formularzu odpowiednie zmiany. Następnie nacisnąć „wyślij”. Zeznanie należy podpisać albo bezpiecznym podpisem elektronicznym, albo danymi autoryzującymi, tj. poprzez wpisanie kwoty przychodu uzyskanego w 2014 r.