Aby prawidłowo złożyć zeznanie podatkowe, należy wybrać właściwą wersję formularza. W tym roku to szczególnie ważne, bo nową formę ma wiele z nich.
Przygotowując się do sporządzenia rocznego zeznania podatkowego, nawet jeżeli korzystamy z jakiejś wersji programu przygotowanego do ich sporządzania, warto zastosować zasadę ograniczonego zaufania i sprawdzić, jaki wzór formularza jest obowiązujący. To ważne, bo w tym roku obowiązuje wiele nowych wzorów. TABELA 1
Pomocny portal MF