Rozliczając się z fiskusem warto pamiętać o potrzebujących. Skarbówka zachęca, aby jeden procent podatku przekazać na konkretny cel. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sącza Beata Orzeł-Ligęza przypomina aby właściwie wypełnić formularz.

„W odpowiedniej rubryce wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja pożytku publicznego oraz kwotę i my dalej przekażemy te pieniądze wybranej instytucji”- tłumaczy.

Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną fundację.

W zeszłym roku tylko nowosądecka skarbówka przekazała prawie 3 miliony złotych na rzecz potrzebujących wspomaganych przez te organizacje. Na złożenie zeznań podatkowych mamy czas do końca kwietnia.