Spór o opodatkowanie świadczeń wypłaconych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową (WAM) do końca 2011 r. wydaje się być zakończony. Tak przynajmniej wynika z tegorocznych wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych.
Chodzi o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT, zwalniającego z podatku kwoty wypłacone przez agencje rządowe lub wykonawcze, jeżeli otrzymały one środki na ten cel z budżetu państwa.
Ostatecznie przepis ten został uchylony 1 stycznia 2015 r. Spór sięgał jednak okresu wcześniejszego, jeszcze sprzed 2012 r. (potem minister finansów i tak zaniechał poboru podatku). Organy podatkowe twierdziły, że z przepisu tego nie wynikało zwolnienie z PIT dla świadczeń mieszkaniowych. Sięgały przy tym po różne argumenty.
Początkowo twierdziły, że Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nie była do 2012 r. ani agencją rządową, ani wykonawczą. Gdy tezy tej nie dało się obronić w sądach, organy zaczęły przekonywać, że zwolnienie dotyczy tylko przedsiębiorców, a nie żołnierzy. Podstawą takiej wykładni miało być uzasadnienie nowelizacji, którą wprowadzono art. 21 ust. 1 pkt 47c. Fiskus twierdził, że przepis został dodany w związku z wdrożeniem pakietu „Przede wszystkim przedsiębiorczość”. Miał być więc skierowany wyłącznie do przedsiębiorców.
Zgodził się z tym tylko jeden skład Naczelnego Sądu Administracyjnego – w wyroku z 1 lipca 2014 r. (sygn. akt II FSK 1066/14). Pozostałe rozstrzygały pozytywnie dla żołnierzy. Wskazywały, że uzasadnienie do projektu nie jest aktem prawa, a z przepisu wynika ogólne zwolnienie, nie tylko dla przedsiębiorców. Tak NSA orzekł m.in. 17 października 2014 r., (sygn. akt II FSK 183/14, II FSK 184/14, II FSK 3447/13, II FSK 3515/13, II FSK 3230/13, II FSK 3514/13, II FSK 3229/13) i 15 stycznia 2014 r., (sygn. akt II FSK 2625/13 i II FSK 2626/13).
Podobnie rozstrzygają obecnie sądy wojewódzkie, czego przykładem są orzeczenia WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 14 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Go 649/14), WSA w Krakowie z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Kr 1755/14 WSA) i WSA w Rzeszowie z 7 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 1044/14), z 22 stycznia 2015 (sygn. akt I SA/Rz 1093/14) i 27 stycznia 2015 r. (sygn. akt I SA/Rz 1186/14).
Od 1 stycznia 2015 r. zwolnienie dla świadczeń mieszkaniowych dla zawodowych żołnierzy wynika z innego przepisu – art. 21 ust. 1 pkt 49 lit b. ustawy o PIT.