Już za niespełna rok pracownicy urzędów skarbowych wstępnie wypełnią podatnikom zeznanie PIT-37. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o PIT i innych ustaw.
Podatnicy będą mogli zapoznać się ze swoim zeznaniem po zalogowaniu na własne konto na specjalnym portalu. Jeżeli uznają, że wszystko jest w porządku, to używając ikonki „wyślij”, prześlą PIT-37 do urzędu skarbowego i automatycznie uzyskają poświadczenie odbioru.
Reklama

Reklama
Gdy natomiast zechcą skorzystać z podatkowych preferencji, np. ulgi, rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, albo przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego, to najpierw naniosą zmiany.
Uruchomienie nowej usługi będzie możliwe dzięki nałożeniu na płatników i podmioty niepełniące funkcji płatnika obowiązku przesyłania dokumentów elektronicznie. Chodzi głównie o roczne deklaracje o pobranych zaliczkach (PIT-4R) i zryczałtowanym podatku (PIT-8AR), informacje m.in. o przychodach z innych źródeł (PIT-8C), o dochodach i pobranych zaliczkach (PIT-11) oraz roczne obliczenie podatku za podatnika (PIT-40).
Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym (u płatników będących osobami fizycznymi taki podpis nie będzie konieczny).
Podmioty, które nie będą miały dostępu do sieci, będą mogły wysłać dane przez Internet w siedzibie urzędu skarbowego.
Niezależnie od tego rząd zamierza pozostawić małym płatnikom PIT możliwość przekazania informacji w formie papierowej. Chodzi o tych, którzy sporządzają informacje o wysokości dochodów i roczne obliczenie podatku dla maksymalnie pięciu podatników, a w ich przekazywaniu nie pośredniczy biuro rachunkowe. Jeżeli jednak nadal będą chcieli przekazywać druki w formie papierowej (np. PIT-11 czy PIT-40), będą mieli na to mniej czasu niż dotychczas, niż dotychczas, bo tylko do końca stycznia następnego roku. Obecnie mogą je przesłać do końca lutego.
Dodatkowo, aby zmniejszyć liczbę papierowych dokumentów przekazywanych organom podatkowym, zakłada się też zmiany w ustawie o CIT. Podatnicy i płatnicy tego podatku będą musieli przesyłać przez internet zeznania CIT-8 i informację o wysokości przychodu uzyskanego przez zagranicznych podatników IFT-2. Trzeba je będzie opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym. Wyjątkiem mają być tylko podatnicy i płatnicy CIT, którzy będą zwolnieni z obowiązku składania elektronicznych deklaracji w podatku PIT. Oni nadal będą mogli przesyłać również CIT-8 i IFT-2 w formie papierowej.
Etapy wdrażania
Usługi wstępnego wypełniania PIT (PFR) będą uruchomione:
● od 2015 r. dla podatników rozliczających PIT-37 (tj. głównie pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów),
● od 2016 r. dla podatników rozliczających PIT -36 (tj. głównie przedsiębiorców) i PIT-38 (tj. osób osiągających dochody kapitałowe, np. z giełdy).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – przyjęty przez rząd, trafi teraz do Sejmu