Mąż i żona nie będą musieli co roku odnawiać oświadczeń o opodatkowaniu dochodów z najmu wspólnej nieruchomości w całości przez jednego z nich.

Wystarczy, że o takim zamiarze poinformują naczelnika urzędu skarbowego tylko raz. Kolejne oświadczenie będzie wymagane dopiero w razie rezygnacji z rozliczania podatku przez jedno z małżonków. Tak postanowiła wczoraj sejmowa podkomisja rozpatrująca projekt zmian w podatkach dochodowych (druk nr 2330).
Nowelizacja przewiduje głównie rozwiązania uszczelniające system podatkowy (m.in. opodatkowanie przychodów zagranicznej spółki kontrolowanej). Poprawka dotycząca najmu została wprowadzona do projektu w porozumieniu z Ministerstwem Finansów. Dotyczy jednak wyłącznie regulacji znajdujących się w ustawie o PIT, a więc uproszczenia będą dotyczyły tylko najmu rozliczanego według skali podatkowej.
Rozliczanie przychodów z najmu przez jedno z małżonków jest wygodne. W przeciwnym razie każde z nich musiałoby płacić podatek osobno (stosownie do wielkości udziału, zwykle jest to połowa) i składać dwa zeznania.
Mimo że analogiczne zasady składania oświadczeń dotyczą małżonków, którzy płacą z najmu ryczałt ewidencjonowany, to jednak podkomisja nie zmieniła przepisów w tym zakresie. Nie wiadomo, czy celowo, czy przez przeoczenie.
Pozostanie też różnica w terminie składania oświadczeń przez małżonków. Dla rozliczających się według skali jest to 20. dzień miesiąca następującego po tym, w którym został osiągnięty pierwszy w danym roku przychód. Przy ryczałcie jest to 20 stycznia, a gdy najem rozpoczyna się w trakcie roku – termin pierwszej wpłaty ryczałtu.
Posłowie mają jeszcze czas na to, aby ujednolicić nowelizację (projekt jest przed drugim czytaniem w Sejmie).
Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy zmiany w jednej ustawie nie pociągają za sobą nowelizacji analogicznych regulacji znajdujących się w innym akcie prawnym. Jako przykład można wskazać, że w 2010 r. skrócono czas, który musi odczekać podatnik przechodzący na samozatrudnienie, jeśli chce świadczyć usługi na rzecz byłego pracodawcy i stosować podatek liniowy. W ustawie o podatku zryczałtowanym – gdzie funkcjonuje analogiczne ograniczenie – pozostał prawie dwuletni okres karencji.
Etap legislacyjny
Projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, druk nr 2330 jest po pierwszym czytaniu, w podkomisji