Spółka komandytowo-akcyjna, która powstała jeszcze w 2013 r. na skutek przekształcenia z innej spółki kapitałowej, nie może wybrać kwartalnej metody wpłacania zaliczek na podatek dochodowy – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

Chodziło o spółkę komandytowo-akcyjną (SKA), która w tej formie istniała od sierpnia 2013 r. Wcześniej była to spółka z o.o., która miała status małego podatnika. Wartość jej sprzedaży brutto w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła bowiem 1,2 mln euro. Limit ten wynika z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.
Poziom ten przekroczyła zaś, i to jeszcze w 2013 r., powstała na skutek przekształcenia SKA. Ponadto od początku 2014 r. stała się ona także podatnikiem CIT, na podstawie ustawy nowelizującej z 8 listopada 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387).
SKA spytała dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, czy z zaliczek na CIT może się rozliczać kwartalnie. We wniosku o interpretację powołała się na art. 25 ust. 1b ustawy o CIT, który przyznaje taką preferencję podmiotom rozpoczynającym działalność oraz małym podatnikom. SKA uważała, że przysługuje jej takie prawo, skoro przed 2014 r. nie była podatnikiem CIT. Jest więc podmiotem rozpoczynającym działalność i na dodatek ma status małego podatnika.
Twierdziła, że nawet gdyby uznać, że przy wyliczaniu wartości sprzedaży powinna uwzględnić ostatni rok podatkowy jej poprzedniczki – spółki z o.o., to i tak nie doszło do przekroczenia limitu 1,2 mln euro. Uważała bowiem, że nie powinna wliczać do niego transakcji dokonanych już po przekształceniu.
Kolejnym argumentem miał być art. 25 ust. 1d. Z przepisu tego wynika, że podatnik, który rozpoczyna swój pierwszy rok podatkowy, ma zasadniczo możliwość wyboru kwartalnej metody wpłacania zaliczek.
Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Powołała się na art. 9 ustawy nowelizującej. Wynika z niego, że SKA dla potrzeb ustalenia zobowiązania podatkowego powinna uwzględniać wszystkie transakcje dokonane przed 1 stycznia 2014 r. To oznacza, że już w 2013 r., na skutek przekroczenia limitu wartości sprzedaży, spółka straciła status małego podatnika.
Izba uznała także, że w świetle art. 9 ustawy nowelizującej SKA nie można uznać za spółkę rozpoczynającą działalność. To potwierdza, że nie ma ona prawa wybrać metody kwartalnych rozliczeń – podsumowała izba.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 czerwca 2014 r., nr ILPB4/423-131/14-2/ŁM.

Preferencja nie dla wszystkich

Łukasz Kupryjańczyk menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY

Można się zgodzić z poglądem prezentowanym przez dyrektora izby skarbowej. Zarówno definicja wartości przychodu ze sprzedaży (którą należy rozumieć szeroko), jak i fakt uprzedniego prowadzenia działalności mogą skłaniać ku stwierdzeniu, że w analizowanym przypadku korzystanie z preferencyjnego, kwartalnego rozliczania CIT przez spółkę będzie niemożliwe. Wolą ustawodawcy było objęcie przepisem wyłącznie małych podatników oraz podmiotów rzeczywiście rozpoczynających swoją działalność.