Przez pięć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności podatku, podatnicy mają czas na złożenie korekty deklaracji lub zeznania podatkowego. Najczęstsze błędy w PIT, jakie popełniają podatnicy w zeznaniach rocznych, to: brak podpisu, brak załączników dołączonych do zeznania oraz nieprawidłowe odliczenie ulg podatkowych.

Czas na składanie zeznań podatkowych PIT za 2013 rok upłynął 30 kwietnia. Podatnicy, którzy w pierwszej wersji zeznania podatkowego popełnili jakieś błędy, mogą teraz skorzystać z prawa do złożenia korekty zeznania. I choć termin na złożenie korekty zeznania za 2013 rok upłynie dopiero w 2019 roku, warto to zrobić jak najszybciej. Dlaczego? Ponieważ w wyniku złożenia korekty może się okazać, iż istnieje konieczność przekazania fiskusowi należnego podatku. A w takiej sytuacji czas działa na niekorzyść podatnika – im więcej czasu minie, tym wyższe odsetki za niezapłacony w terminie podatek trzeba będzie zapłacić.

Zobacz, jak łatwo wyeliminować najczęstsze błędy w deklaracjach PIT

Składasz korektę? Wyjaśnij dlaczego

Korekty zeznania podatkowego składa się na takim samym formularzu podatkowym jak pierwotna, nieprawidłowa deklaracja (o ile korekta nie dotyczy wypełnienia nieprawidłowego druku). Przy składaniu korekty zeznania podatkowego podatnik musi koniecznie pamiętać o obowiązku złożenia wyjaśnienia przyczyn korekty. Można napisać je odręcznie, albo skorzystać z formularza ORD-ZU.
Agata Szymborska-Sutton z Tax Care przypomina, że korektę deklaracji można złożyć elektronicznie – także wtedy, gdy pierwotnie składaliśmy papierowy PIT. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie mamy podpisu elektronicznego, przez internet można skorygować tylko te deklaracje, które w danym roku można było złożyć online.

Jakie zeznania można skorygować w wersji elektronicznej (bez użycia podpisu elektronicznego)
Zeznania za 2008 r. – PIT-37
Zeznania za 2009 r. – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
Zeznania za 2010 r. - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19A
Zeznania za 2011 r., 2012 r. i 2013 r. - PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28, PIT-16A, PIT-19AKto nie złoży korekty?

Korekty deklaracji podatkowej nie można złożyć w przypadku trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Również małżonkowie, którzy do 30 kwietnia złożyli osobne zeznania podatkowe, a teraz chcieliby skorzystać z preferencyjnego opodatkowania i złożyć korektę zeznania podatkowego, w którym rozliczają się wspólnie – nie mają takiego prawa. Takie same prawo do wspólnego rozliczenia z dzieckiem stracili samotni rodzice - preferencyjne rozliczenie jest możliwe tylko do 30 kwietnia. Oczywiście, sytuacja ta nie dotyczy podatników, którzy rozliczyli się preferencyjnie do 30 kwietnia i muszą złożyć korektę złożonej w terminie deklaracji podatkowej.

Roczną deklarację skorygować można również podatnicy, którzy znaleźli nieuwzględnione do tej pory rachunki uprawniające ich do skorzystania z ulgi internetowej lub rehabilitacyjnej.