Jeśli wydatek nie mieści się w katalogu ustalonym w przepisach o PIT, to nawet gdy jest on niezbędny, nie można odliczyć go od podatku – orzekł WSA w Szczecinie
Reklama
Sprawa dotyczyła niepełnosprawnej rencistki, która odliczyła od dochodu wydatki związane z leczeniem. Chodziło o sprzęt i zabiegi rehabilitacyjne, leki, a także środki higieniczne – pieluchomajtki i wkłady higieniczne.

Reklama
Naczelnik urzędu skarbowego zakwestionował to ostatnie odliczenie. Stwierdził, że ulga rehabilitacyjna nie obejmuje wydatków na pieluchomajtki i wkłady higieniczne. Nie spełniają one bowiem kryteriów ustalonych w ustawie o PIT. Nie można ich odliczyć ani jako leku (art. 26 ust. 7a pkt. 12), ani jako sprzętu, urządzeń czy narzędzi ułatwiających wykonywanie czynności życiowych (art. 26 ust. 7a pkt 3) – stwierdził naczelnik.
Tego samego zdania był dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie. Uznał, że wydatki te nie mogą być odliczone na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 3, gdzie mowa jest o zakupie i naprawie indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych. Pieluchomajtki i wkłady higieniczne to nie mebel, maszyna ani przyrząd – wyjaśnił dyrektor.
Skargę podatniczki oddalił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie. Nie przekonał GOP argument podatniczki, że środki higieniczne są jej niezbędne w jej rehabilitacji i że bez nich nie może ona normalnie funkcjonować.
WSA wyjaśnił, że ustawa zawiera zdefiniowany i ściśle określony katalog wydatków, a koszt poniesiony przez podatniczkę nie spełnia definicji żadnego z nich. Owszem, pieluchomajtki ułatwiają wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, ale nie są sprzętem, urządzeniem ani narzędziem. Tym samym, spełniają tylko część definicji zawartej w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT – stwierdził sąd.
Ulga wyłącznie na potrzeby niepełnosprawnego
Nawet gdy produkt spełnia kryterium sprzętu, urządzenia lub narzędzia rehabilitacyjnego, to nie zawsze wydatek z nim związany uprawnia do odliczenia. Ulga nie dotyczy bowiem dóbr powszechnego użytku. Dlatego zakup specjalistycznej pościeli leczniczej nie daje prawa do odliczenia, co potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 1 sierpnia 2014 r. (nr IBPBII/1/415-387/14/BJ).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 5 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Sz 730/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia