Zapewnił o tym wiceminister finansów Janusz Cichoń w odpowiedzi na interpelację poselską.
Wprowadzenie od 2015 r. zmiany polegającej na tym wstępnym rozliczaniu podatników przez urzędy skarbowe zapowiedzieli w styczniu br. podczas konferencji prasowej przedstawiciele Ministerstwa Finansów. Wywołało to obawy organizacji pożytku publicznego – czy uniemożliwi to przekazywanie im 1 proc. odpisu podatkowego.
Wiceminister Cichoń zapewnił, że plany MF nie pogorszą sytuacji OPP, a darczyńcy nadal będą mogli przekazywać 1 proc. swojego podatku. Wystarczy, że darczyńca uzupełni zeznanie sporządzone przez administrację podatkową.
Wiceminister wyjaśnił, że resort dąży do tego, by urzędy skarbowe wypełniały wstępnie zeznania na podstawie danych przekazanych przez płatników. Tak wypełniony formularz zostanie umieszczony na koncie specjalnie założonym dla podatnika na portalu podatkowym. Podatnik, jeśli zechce skorzystać z pomocy fiskusa w wypełnieniu zeznania, będzie musiał się zalogować i przeanalizować, czy akceptuje wypełniony przez urząd dokument. Zawsze będzie mógł wprowadzić do niego zmiany, np. w zakresie przysługujących mu ulg, odliczeń oraz w kwestii zadysponowania 1 proc. podatku.
Dopiero gdy ostatecznie zaakceptuje dokument, kliknie przycisk „Wyślij”. Tą droga uzyska również urzędowe poświadczenie jego odbioru. W 2013 r. podatnicy przekazali na OPP prawie pół miliarda złotych.
Odpowiedź z 20 marca 2014 r. na interpelację poselską nr 24494/14.