Coraz więcej Polaków korzysta z odpisu jednego procenta swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego - wynika z badania CBOS.

W tym roku aż pięćdziesiąt pięć procent ankietowanych zadeklarowało, że wsparło w ten sposób pozarządowe inicjatywy. W 2007 roku osób, które skorzystały z możliwości podarowania jednego procenta swojego podatku wybranej organizacji było zaledwie dwanaście procent.

Z badań Instytutu wynika, że w przyszłości można oczekiwać wzrostu odsetka podatników dokonujących takiego odpisu. Co czwarta osoba, która nie przekazała jednego procenta twierdzi bowiem, że miała zamiar to zrobić, jednak zabrakło jej czasu lub zapomniała wypełnić deklarację. Co szósta uzasadniała swoją decyzję brakiem zaufania do organizacji pożytku publicznego.

Pojawiające się w okresie składania deklaracji doniesienia o nadużyciach w organizacjach pozarządowych miały niewielki wpływ na decyzję o przekazaniu jednego procenta podatku. Siedemdziesiąt pięć procent badanych przyznało, że wspomniane informacje nie miały w ogóle wpływu na ich decyzję, a tylko dwanaście procent pod ich wpływem postanowiło nie dokonywać odpisu.

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” przeprowadzono 9­-15 maja 2013 roku na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.