Liczba zeznań podatkowych zawierających błędy z roku na rok maleje. Nadal jednak takie zeznania są składane - podkreśla Maria Gawor, kierownik Referatu Obsługi Bieżącej i Przetwarzania Danych Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze.
Maria Gawor kierownik Referatu Obsługi Bieżącej i Przetwarzania Danych, Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze / Dziennik Gazeta Prawna

Jakie błędy popełniają podatnicy przy wypełnianiu zeznania rocznego za 2013 r.?

Bardzo często wniosek podatnika o przekazanie 1 proc. podatku należnego wykazanego w zeznaniu rocznym na rzecz organizacji pożytku publicznego nie zawiera numeru KRS wybranej przez podatnika organizacji. To powoduje, że podatnik jest proszony o poprawę numeru lub złożenie korekty zeznania zawierającej prawidłowy numer KRS. Oczywiście podjęte czynności wyjaśniające wydłużają termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania podatkowego, ponieważ w razie poprawy zapisów w zeznaniu trzymiesięczny okres zwrotu nadpłaty jest liczony od dnia skorygowania zeznania.

Jak poprawić numer KRS? Wystarczy pójść do urzędu i skorygować go, czy trzeba złożyć korektę zeznania?

Można zgłosić się do urzędu i na złożonym już zeznaniu dokonać poprawek lub złożyć korektę. Korektę zeznania można też przesłać drogą elektroniczną poprzez aplikację e-Deklaracje.

Czy są też inne błędy w złożonych już zeznaniach?

Bardzo często złożone zeznania nie zawierają podpisu podatników. W takiej sytuacji również podatnik jest proszony do urzędu o podpisanie złożonego dokumentu lub złożenie podpisanej korekty. Pomyłki dotyczą również ulgi internetowej. W zeznaniach podatkowych za 2013 r. nie można odliczyć wydatków z tytułu użytkowania sieci Internet, jeżeli podatnik korzystał z tego odliczenia w latach poprzednich. Mimo tego podatnicy nadal wpisują to odliczenie do zeznań.

Często zdarzają się błędy?

Liczba zeznań podatkowych zawierających błędy z roku na rok maleje. Nadal jednak się takie zdarzają. Dlatego ważne jest, aby przed wypełnieniem formularza zapoznać się z objaśnienia dotyczącymi zasad wypełniania zeznań rocznych i broszurami, które zawierają warunki skorzystania z poszczególnych ulg podatkowych. Przykładem mogą być wydatki na cele rehabilitacyjne, które zostały wpisane jako odliczenie do zeznania rocznego, a wydatek taki nie został w ogóle poniesiony, bądź też odliczenie jest dokonane przez podatnika, który nie ma orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Innym przykładem jest odliczenie za używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność bądź współwłasność osoby niepełnosprawnej dla potrzeb z związanych z dojazdem na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, przez podatników którzy w ogóle samochodu nie posiadają.

Czy podczas składania zeznań potrzebne są dokumenty potwierdzające odliczenia?

Nie, podczas składania zeznań pracownicy urzędu nie weryfikują praw podatnika do odliczeń wykazanych w zeznaniu. Jednak na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do danego odliczenia. Jeżeli podatnicy mają wątpliwości, czy mogą skorzystać z danej ulgi, albo mają problemy z przesłaniem zeznania przez internet, mogą przyjść do punktów wspomagających wysyłanie zeznań przez internet utworzonych w urzędach skarbowych. Z pomocy można też skorzystać podczas robienia zakupów. W kwietniu w kilkunastu centrach handlowych w Małopolsce będą funkcjonować stanowiska urzędów skarbowych. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie www.is.krakow.pl.