W zeznaniach PIT za 2012 rok, składanych do 30 kwietnia br., każdy podatnik musi wpisać swoje dane z pełnym adresem zamieszkania. Jak się okazuje, i w tym miejscu pojawiają się błędy.
Konrad Zawada, rzecznik prasowy Izby Skarbowej w Krakowie, przyznaje, że zwykle najwięcej kłopotów przysparza podatnikom wpisanie poprawnej nazwy powiatu. Wynika to z tego, że w Polsce istnieją wydzielone miasta na prawach powiatu – są to zwykle dawne ośrodki wojewódzkie. Podatnicy mieszkający w miastach na prawach powiatu (np. Kraków, Warszawa, Nowy Sącz) zapominają często, że miasto stanowi oddzielny powiat, a teren je otaczający – oddzielny. Rzecznik wyjaśnia więc, że prawidłowa nazwa powiatu dla mieszkańców Krakowa to „m. Kraków”, a dla mieszkańców podkrakowskich gmin wchodzących w skład powiatu krakowskiego – takich jak np. Zielonki, Krzeszowice, Skawina – „powiat krakowski”. Przy wypełnianiu e-PIT lista powiatów wyświetla się w porządku alfabetycznym. Mieszkańcy Krakowa, Warszawy, Gdańska itp. powinni szukać właściwej nazwy pod literą M – czyli „m. Kraków”, „m.st. Warszawa”, „m. Gdańsk”, podczas gdy powiaty ziemskie figurują pod odpowiednimi literami „krakowski”, „warszawski zachodni” itp.
– Wybranie z listy powiatu krakowskiego spowoduje, że na liście gmin nie znajdziemy miasta Krakowa – wyjaśnia Konrad Zawada. Będą figurować tam tylko gminy powiatu ziemskiego krakowskiego, takie jak np. Krzeszowice, Skawina, Zielonki itp. W przypadku powiatu „m. Kraków” lista gmin zawierać będzie tylko jedną pozycję: „Kraków”.