Niespełna 58% podatników ma problem ze zwrotem nadpłaty podatku na konto. Większość z nich błędnie wypełnia pole 134 formularza PIT-37 – wynika z raportu „9 najczęstszych problemów z PIT-37” przygotowanego przez portal Podatnik.info.

Raport został sporządzony w oparciu o badanie przeprowadzone metodą CAWI na 9726 respondentach i 933 zgłoszeniach do działu pomocy programu PIT pro 2012. Ankietowani najczęściej zwracali uwagę na problem z prawidłowym wskazaniem numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócona nadpłata. Polacy często błędnie wpisują go w pole 134 i nie ukrywają zaskoczenia, gdy fiskus zwraca im pieniądze w formie przekazu, pobierając przy tym opłatę pocztową. Dzieje się tak, gdyż wspomniane pole 134 wypełnia się tylko wtedy, gdy małżonek składa formularz PIT-D. W przeciwnym razie powinno ono zostać puste.

Kolejną problematyczną kwestią jest błędne wpisanie danych identyfikacyjnych. Spośród 9726 podatników wypełniających ankietę 32,93% deklaracji zawierało błędy w postaci literówek lub nieprawidłowo wpisanych cyfr. Pomocy w tym zakresie szukało 20% respondentów. Prawidłowość należy weryfikować kilkukrotnie, bowiem pomyłki skutkują brakiem identyfikacji przez ministerialny system e-Deklaracje, a co za tym idzie koniecznością dokonania korekty zeznania podatkowego i ponownym rozliczeniem się.

Trzecim najistotniejszym problemem jest odliczanie ulgi prorodzinnej. Cześć podatników nie zdaje sobie sprawy, że w 2012 roku można jeszcze skorzystać z tej możliwości na dotychczasowych zasadach. Zmiany będą dotyczyć dopiero rozliczeń za rok 2013.