Rozliczenie za 2012 rok jest ostatnim, w którym każdy podatnik może skorzystać bez przeszkód z ulgi internetowej. Tak jak w ubiegłych latach można zmniejszyć swój dochód o wydatki poniesione w ciągu roku na internet, jednak maksymalnie może to być 760 zł. Nie ma już obowiązku dokumentowania wydatków fakturą VAT, w ramach ulgi można także odliczać wydatki na internet, z którego podatnik korzysta przez telefon komórkowy. W przyszłym roku możliwość skorzystania z ulgi zostanie mocno ograniczona – będą z niej mogli skorzystać tylko niektórzy podatnicy.

Ulgę internetową podatnicy odliczają od dochodu. Obowiązuje tu określony limit

– Ulga internetowa jest przewidziana dla osób fizycznych, które wybrały jako formę opodatkowania skalę podatkową albo ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Pozwala ona odpowiednio zmniejszyć dochód lub też przychód o kwoty wydatków poniesionych na korzystanie z internetu, nie więcej jednak niż 760 zł w ciągu roku – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Katarzyna Rola-Stężycka, kierownik zespołu analiz podatkowych Tax Care.

Nawet jeżeli podatnik poniósł wyższe wydatki na internet w 2012 r., to można odliczyć tylko kwotę 760 zł.

Nie obowiązuje już dawny, dość uciążliwy dla podatników obowiązek, związany z dokumentowaniem tej ulgi jedynie fakturą VAT. Obecnie do skorzystania z ulgi wystarczy posiadać dokument, z którego wynika, że podatnik taki wydatek poniósł.

– Prawo do odliczenia nie jest już związane z koniecznością posiadania faktury. Poniesione wydatki mogą być również udokumentowane w inny sposób, na przykład w postaci imiennego rachunku, może to być także przelew bankowy określonych kwot na korzystanie z internetu – wymienia ekspertka.

Dokument, który dowodzi, że podatnik poniósł wydatki na internet powinien zawierać dane podatnika, dane dostawcy internetu, rodzaj usługi i kwotę zapłaty za nią.

– Dane te są szczególnie istotne w przypadku rachunków zbiorowych, kiedy poza częścią, która jest przeznaczona na korzystanie z sieci są też w nim ujęte inne usługi, np. korzystanie z telefonu. Dlatego podatnicy, jeżeli mają taką fakturę, mogą skorzystać z ulgi internetowej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mają wyodrębnione, jaka część wydatków, jaka część kwoty wskazanej na fakturze jest związana z wydatkami na internet – wyjaśnia Katarzyna Rola-Stężycka.

W ramach ulgi internetowej można odliczyć zarówno wydatki na internet stacjonarny, jak również internet mobilny, z którego korzystamy w komórce. Możliwe jest też odliczenie wydatków na internet poniesionych w kawiarence internetowej.

Natomiast w rozliczeniu dochodów za 2013 r. nastąpi zmiana zasad korzystania z ulgi internetowej, prawo do niej zostanie znacznie ograniczone. Z ulgi będą mogli korzystać tylko podatnicy, którzy nigdy wcześniej z niej nie korzystali, przy czym limit wydatków wyniesie także 760 zł rocznie. Prawo do korzystania z ulgi będzie przysługiwało jedynie w dwóch kolejnych latach podatkowych.

Podatnik, który w zeznaniu składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia wydatków na internet, będzie miał prawo do odliczenia takich wydatków za 2013 r.