To, że wcześniej z ulgi internetowej w PIT korzystał mąż, nie ma żadnego wpływu na prawo do odliczenia jej przez żonę, która podpisze z operatorem nową umowę - mówi Marcin Łoboda, dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
W 2013 r. podatnicy mogą dalej korzystać z ulgi internetowej, ale na nowych zasadach. Kto obecnie może odliczać wydatki z tytułu opłat za dostęp do internetu?
Marcin Łoboda: Od początku roku w ustawie o PIT (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) obowiązują nowe przepisy. Treść odpowiedniego art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy pozostała bez zmian, a zatem podstawę obliczenia podatku można pomniejszyć o wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet, przy czym odliczenie to nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty 760 zł. Nowością jest zaś ust. 6h, który wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Stanowi on, że odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z niego.