Pani Małgorzata zeznania podatkowe składa od wielu lat i choć odnosi wrażenie, że PIT z każdym rokiem jest prostszy, to ciągle popełnia w nim błędy. Przyczyną jest roztargnienie i nieuwaga. – Co roku jestem wzywana do urzędu skarbowego, by wypełnić nieistotną rubrykę albo postawić znaczek X w jakimś kwadraciku. PIT składam w końcu kwietnia, urząd skarbowy ma trzy miesiące na zwrot nadpłaconego podatku. Ale co roku wzywa mnie do poprawek. Najczęściej jest to pod koniec lipca, kiedy jestem na wakacjach. Zanim postawię iksa tam, gdzie trzeba, robi się połowa sierpnia. W efekcie zwrot podatku dostaję nie na urlop, a w grudniu – pisze czytelniczka.
Nie potrafimy inaczej pomóc pani Małgorzacie, jak przyjrzeć się liście najczęściej popełnianych pomyłek. Może łatwiej będzie uważać, by te oczywiste błędy nie wkradły się do jej zeznania.
Przede wszystkim:
● Na samej górze formularza wpisujemy własny PESEL (podatnik, małżonek). Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej nie muszą już wpisywać NIP.
● Małżonkowie rozliczający się wspólnie muszą zdecydować, kto wystąpi w roli „podatnika”, a kto „małżonka”. Dla fiskusa jest obojętne, kto jest kim, ale ważne, by wypełniać PIT konsekwentnie.
● Osoby pracujące na kilku etatach nie mogą sumować kosztów uzyskania przychodów podanych przez różnych pracodawców. Koszty uzyskania są dla wieloetatowców zryczałtowane. Ci, którzy pracują w miejscu zamieszkania wpisują 2002,05 zł rocznie, a dojeżdżający do pracy do innej miejscowości – 2502,56 zł rocznie.
● Małżonkowie korzystający wspólnie z internetu powinni pamiętać, że choć każde z nich ma prawo do odliczenia 760 zł od dochodu, to jednak nie więcej niż wynosi kwota na fakturze. Jeśli na przykład przez cały rok za internet zapłacili 800 zł, jedno z małżonków odliczy 760, a drugie tylko 40 zł. Można też kwotę odliczenia podzielić po połowie.
● Przekazując jeden procent podatku organizacji pożytku publicznego, nie wolno zapomnieć o wpisaniu numeru KRS organizacji, inaczej darowizna nie dojdzie do skutku.
● Do zeznania dołączamy załączniki. Ich rodzaj i liczbę zaznaczamy w odpowiedniej rubryce PIT.
● Składając zeznanie podatkowe w formie papierowej, musimy je podpisać. PIT składany fizycznie bez podpisu jest nieważny. Jeśli wysyłamy zeznanie przez internet zachowujemy przesłane w trakcie autoryzacji kody i potwierdzenie.
Uwaga! Każdy ma prawo skorygować własne zeznanie podatkowe zarówno przed upływem terminu składania PIT, jak i po nim.
Podstawa prawna
Art. 81 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).
Rozdz. 1–8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).