Każdy, kto otrzymuje wynagrodzenie za wykonywanie pracy twórczej, może korzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, niezależnie od tego, czy pracuje na podstawie umowy o pracę, czy umowy-zlecenia.
Podatnik jest magistrem inżynierem zatrudnionym w firmie projektowej na umowę o pracę. Wykonuje projekty techniczne (opisy oraz rysunki) sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Jego pracodawca prowadzi ewidencję prac projektowych pracowników. Dzięki temu możliwe jest określenie, ile godzin każdy z nich poświęcił w regulaminowym czasie pracy na wykonanie projektu, a ile na zajęcia niezwiązane z pracą twórczą, a także na urlopy czy zwolnienia lekarskie.
Podatnik zapytał we wniosku o interpretację, czy w takiej sytuacji może korzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodów, które przysługują twórcom.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdził, że zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) podatnicy, którzy uzyskują przychody z pracy twórczej, tzn. wykonują czynności będące przedmiotem prawa autorskiego (np. utwory), mogą uwzględnić 50-proc. koszty.
Aby ustalić, czy ktoś pracuje twórczo, należy odwołać się do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 tej ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Oznacza to, że inżynier wykonujący indywidualne projekty, które są przez niego podpisane, może korzystać z preferencji podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej przypomniał, że 50-proc. koszty uzyskania przychodu mogą być zastosowane jedynie do tej części wynagrodzenia, która dotyczy wykonanych projektów. Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2013 r. twórcy korzystający z limitu 50 proc. mogą odliczyć od przychodu maksymalnie 42 764 zł rocznie.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 lutego 2013 r., sygn. IPTPB2/415-765/12-5/KK